Sanastoa

Sanasto on kolmessa osassa:

 

Lyhenteitä englannista

Kun vierailee englanninkielisillä keskustelupaikoilla, tulee vastaan suuri määrä lyhenteitä, jotka ovat erityisesti aloittelijalle pelkkää hepreaa.  Alla on listattu yleisimpiä niistä ja fraaseja, joita usein näkyy käytettävän.

 

:D Big Grin icon_cheesygrin.gif
AC  Activated carbon or alternating current Aktiivihiili tai vaihtovirta
AFAIK As Far As I Know Sikäli kuin tiedän
AFM Aquarium Fish Monthly, magazine Aquarium Fish Monthly-lehti
Alk Alkalinity Alkaliniteetti
BB Bulletin Board Keskustelupaikka verkossa
bbl Be Back Later Palaan myöhemmin
BOD Biological oxygen demand Biologinen hapentarve
brb Be Right Back Palaan pian
BTW By The Way Ohimennen sanoen
Ca Calcium Kalsium
Ca(OH)2 Calcium hydroxide Kalsiumhydroksidi, sammutettu kalkki
Ca(OH)2 Limewater (kalkwasser) Kalkkivesi
CaCl2 Calcium chloride Kalsiumkloridi
CaCO3 Calcium carbonate Kalsiumkarbonaatti
CC Counter current, type of protein skimmer Vastavirtatyyppinen vaahdotin
Cl Chlorine Kloori
CO2 Carbon dioxide Hiilidioksidi
CO3 Carbonate Karbonaatti, hiilihapon suola
CTA Cellulose triacetate, type of RO membrane Selluloosatriasetaatti, RO kalvon tyyppi
Cu Copper Kupari
Cyano Cyanobacteria Syanobakteeri, sinilevä
DC Direct current Tasavirta
DD Downdraft, type of protein skimmer Pohjavetotyyppinen vaahdotin
DI Deionisation, type of water purification Deionisaatio, veden ioninpoistoon perustuva puhdistustapa
DIY Do it yourself Tee-se-itse
dKH Degrees of carbonate hardness, measure of  alkalinity Karbonaattikovuus, alkaliniteetin mittayksikkö
DO Dissolve oxygen Liuottaa happea
DOC Dissolved organic carbon Liuennut orgaaninen hiili
DSB Deep Sand Bed Syvä hiekkapeti
FAMA Freshwater and Marine Aquaria, magazine Freshwater and Marine Aquaria-lehti
Fe Iron Rauta
FFE Flying Fish Express, Mail Order Company Flying Fish Express, postimyyntiyhtiö
FO Fish only Pelkkä kala-akvaario
FOWLR Fish Only With Live Rock (Aquarium) Pelkkä kala-akvaario jossa elävää kiveä
FW Freshwater Makeavesi
FWIW For What Its Worth Oli miten oli; joka tapauksessa
FYI For Your Information Tiedoksi
GBR Great Barrier Reef Iso Valliriutta Australiassa
GPH Gallons per hour Gallona/tunti
HCO3 Hydrogen carbonate Vetykarbonaatti
HO High output fluorescent light Suuritehoinen loisteputkivalaisin
HTH Hope That Helps Toivottavasti tämä auttoi
I Iodide Jodidi
I2 Iodine Jodi
IIRC If I Recall Correctly Jos muistan oikein
IME In My Experience Kokemukseni mukaan
IMHO In My Humble Opinion Vaatimaton mielipiteeni
IMO In My Opinion Mielestäni
IO3 Iodate jodaatti, jodihapon suola
IOW In Other Words Toisin sanoen
IR Infrared Infrapuna
IRC Internet Relay Chat Reaaliaikainen keskusteluryhmä verkossa
JMO Just My Opinion Vain minun mielipiteeni
k OK Okei
Kalk Kalkwasser,  calcium hydroxide solution Kalkkivesi, kalsiumhydroksidiliuos
KI Potassium iodide Kaliumjodidi
LFS Local fish store Paikallinen akvaarioliike
LHS Local hardware store Paikallinen rautakauppa
LOL Lots Of Laughs or Laughing Out Loud Paljon naurua tai ääneen naurua
LPS Large polyped Scleractinian (stoney) coral Isopolyyppinen kivikoralli
LR Live rock Elävä kivi
LS Live Sand Elävä hiekka
MACNA Marine Aquaria Conference of North America Pohjois-Amerikan merivesikonferenssi
MEQ/L Milli-equivalents per litre, measure of alkalinity Alkaliniteetin mitta-arvo
Mg Magnesium magnesium
MH Metal halide light Monimetallivalaisin
MO Mail order postimyynti
Na Sodium Natrium
NaCO3 Sodium carbonate Natriumkarbonaatti, sooda
NaOH Sodium hydroxide Natriumhydroksidi
NH3 Ammonia Ammoniakki
NH4 Ammonium Ammonium
NO Normal output fluorescent light Tavallinen loisteputkivalaisin
NO2 Nitrite Nitriitti
NO3 Nitrate Nitraatti
np No Problem Ei ongelmia; eipä kestä (vastaus kiitokseen)
NSW Natural seawater Luonnon merivesi
O2 Oxygen Happi
ORP Oxidative redox potential Hapettava redox-potentiaali
PAR Photosynthetically Available Radiation (useful light to the coral) Photosynthetically Available Radiation (useful light to the coral)
PPM Parts per million, equivalent to mg/l Miljoonasosa, ppm, mg/l
prolly Probably Todennäköisesti, luultavasti
PVC Poly vinyl chloride, used for piping / plumbing PVC-muovi, käytetään putkistoissa/viemäröinnissä
RO Reverse osmosis, type of water purification Käänteisosmoosi, veden puhdistustapa
RO/DI Reverse osmosis, followed by deionisation,  water purification Käänteisosmoosi ja sitä seuraava ioninpoisto, veden puhdistustapa
ROFL Rolling On the Floor Laughing Kiemurtelee lattialla nauraen
ROFLMAO Rolling On the Floor Laughing My Ass (arse) Off Kiemurtelee lattialla nauraen peräsuoli pitkällä
SG Specific Gravity (Salinity) Ominaispaino (suolapitoisuus)
Si Silicon Pii
SiO2 Silicon dioxide Piidioksidi
SPS Small polyped Scleractinian (stoney) coral Pienipolyyppinen kivikoralli
Sr Strontium Strontium
SW Saltwater / seawater Suolavesi / merivesi
TBS Tampa Bay Saltwater, Mail Order Company Tampa Bay Saltwater, postimyyntiyhtiö
TFC Thin film composite, type of RO membrane Ohutkalvokomposiittityyppinen RO-kalvo
TIA Thanks In Advance Kiitos etukäteen
TTYL Talk To You Later Palataan asiaan
TWP Tap Water Purifier from Aquatic Pharmaceuticals Veden puhdistaja
UGF Undergravel filter pohjasuodatin
UV Ultraviolet light Ultraviolettivalo
VHO Very High Output (1500 mA) fluorescent tube Erittäin tehokas (1500 ma) loisteputkivalaisin

 

Termien käännöksiä englannista

 

 

A

Acidity Happamuus.  Veden pH on alle 7.
Activated carbon Aktiivi hiili. Käytetään suodattamaan veteen liuenneita jätteitä erityisesti keltaisuutta.
Actinic Lights Aktiiniset valot. Fluorisoiva valo jonka spetri on hyvin sininen.
Aeration Ilmastaa. Ilman puhaltaminen akvaarioon jotta vedenpinta imisi happea.
Aerobic Aerobinen. Happirikas.
Acclimation Sopeuttaminen (akklimaatio). Eliöstön siirtämisen yhteydessä se sopeutetaan uuteen ympäristöön.
Absorption Imeytyminen. Toisen aineen yhtyminen kiinteään aineen pinnalle.
Air Bladder Uimarakko.  Kaasua täynnä oleva pussi joka sijaitsee kalan vatsaontelossa.
Algae Levä. Alkukantainen merikasvi joka on yksi- tai useampisoluinen.
Algae Bloom Leväkukinta. Nopea levän kasvu.
Alkaline Emäksinen. Lipeämäinen, veden pH < 7.
Ammonia (NH3) Ammoniakki. Typen ja vedyn yhdiste. Kaasu joka suurina pitoisuuksina on vaarallinen kaloille.
Ammonium (NH4) Ammonium. Suhteellisen ei myrkyllinen muoto ammoniakista. Ammoniakki muuttuu ammoniumiksi happamassa (pH alle 7) vedessä.
Anal Fin Peräevä. Löytyy kalan vastapuolelta pyrstön läheisyydestä.
Anaerobic Hapeton tila.
Anaerobic Bacteria Anaerobinen bakteeri. Bakteeri joka menestyy hapettomissa olosuhteissa.
Aragonite Aragoniitti. Kalsiumpitoinen mineraali joka useasti kiven, soran tai hiekan muodossa.

B

Bacteria Bakteeri. Mikro-organismi joka voi olla hyödyllinen kuten ne jotka muuttavat ammoniakkia nitriitiksi tai haitallisia kuten sellaiset jotka aiheuttavat sairauksia.
Ballast Kuristin. Virtalähde jota tarvitaan loisteputki ja monimetallivalaisimissa.  Kukin erityyppinen valaisin vaatii oman tyyppisensä kuristimen.
Barbel Tuntoelin. Viiksikarvan tyyppinen kasvu suun tyvessä joillakin kalalajeilla joilla ne paikantavat ruoan.
Berlin System Berliinijärjestelmä.  Biologinen suodatus­tapa jossa käytetään vain elävää kiveä ja sen apuna tehokasta valkuaisainevaahdotinta.
Basic Emäksinen. Lipeämäinen, veden pH on yli 7.
Biological Filtration Biologinen suodatus. Järjestelmä jossa käytetään bakteereita hajottamaan myrkylliset typpipitoiset komponentit vähemmän myrkyllisiksi kemikaaleiksi.
Biotope Biotooppi, luontotyyppi. Organismin luonnollinen ympäristö.
Biotope Aquarium Biotooppiakvaario. Akvaario joka matkii luonnollisia kasvuolosuhteita.
Bivalve Nilviäinen tai joku muu kuorellinen eläin jonka kuori on muodostunut kahdesta erillisestä puolikkaasta tai läpästä ja normaalisti puolikkaat ovat yhdessä joustavalla saranalla.
Bleaching Valkaistuminen. Tapahtuma jossa koralli menettää värikkään zooxanthellaen eli symbioottisen levänsä ja muuttuu valkoiseksi tai vaaleaksi.
Brackish Murtovesi. Vesi jossa vähän suolavettä ja suuri määrä makeaa vettä.
Brime Shrimp Suolalehtijalkainen ( Artemia salina ). Pieni katkarapu joka kasvaa vain 6 mm pituiseksi.  Niitä myydään ruoaksi kaloille mutta ei kovin ravintorikasta.
Buffer Puskuri. Mikä tahansa aine joka auttaa vastustamaan tai ehkäisemään muutoksia  happamuustasapainossa.
Buffering Capacity Puskurointikyky. Tarkoittaa veden kykyä pitää pH  vakaana silloin kun happoa tai emästä lisätään.
Byssus Gland Byssusrauhanen. Rauhanen joka löytyy esimerkiksi simpukoilta  ja se tuottaa kiinnitysrihmastoa jolla simpukka kiinnittyy kiviin.

C

Calcareous Kalkkipitoinen.  Sisältää kalsiumia.
Calcification Kalkkeutuminen. Prosessi jossa korallit ja korallilevä saavat kalsiumia merive­destä ja saostavat sen kalsium­karbo­naatiksi.
Calcium Kalsium. Mineraali joka on tärkein rakenneaine koralleille ja kalkkipitoisille organismeille. Riutta-akvaariossa  sen arvon tulisi olla 380-480 mg/l.
Calcium Carbonate Kalsiumkarbonaatti.   Suhteellisen  liuke­n­ematon suola.  Tunnetaan myös liituna.
Calcium Hydroxide Kalsiumhydroksidi Ca(OH)2.  Aine jota sekoitetaan veteen ja sen selkeytynyt osa tiputetaan akvaarioon eli seos on kalkkivettä.
Canister Filter Ulkosuodatin.  Suodatusjärjestelmä jossa on akvaarion ulkopuolinen kanisteri joka sisältää erilaisia  mekaanisia suodatus­välineitä. Vesi pumpataan akvaariosta suodattimeen pakottaen sen läpi ja sitten palautetaan takaisin akvaarioon.
Carbon Hiili. Aine jota käytetään suodatuksessa. Katso aktiivihiili.
Carbon Dioxide (CO2) Hiilidioksidi (CO2). Väritön, hajuton kaa­su joka syntyy kun hiilipitoinen aine ha­pet­tuu. Sitä tarvitsevat kasvit yhteyttämi­sessä. Hyvin liukenevaa veteen ja voi olla myrkyllistä kaloille  suurina pitoisuuksina erityisesti kun happipitoisuus on matala.
Carbonate Hardness Karbonaattikovuus. Osa kokonaisko­vuut­ta joka muodostuu karbonaattiionista ja vetykarbonaattiionista.
Caudal Fin Pyrstöevä.
Caudal Peduncle Pyrstön tyvi. Ruumiin osa joka liittyy pyrstöevään.
Chemical Filtration Kemiallinen suodatus. Prosessi jolla poistetaan liuennutta jätettä akvaariovedestä kemiallisella reaktiolla.
Chiller Jäähdyttäjä. Laite jolla jäähdytetään akvaariovettä. 
Chlorine Kloori. Aine jota käytetään kunnallisissa vesilaitoksissa tappamaan bakteereita. Kloori on myrkyllistä kaloille ja selkäran­gattomille ja se on poistettava vedestä en­nen kuin vesi voidaan lisätä akvaarioon.
Class Laji. Elävien organismien  biologinen jako kuten kalat, nisäkkäät.
Cnidaria Polttiaiseläimet. Eläinryhmä johon kuuluu meduusat, merivuokot ja korallien polyypit.
Conditioning Sopeuttaminen.  Prosessi jossa valmis­tellaan täysikasvuisia kaloja kutua varten.
Copper Kupari.  Metalli jota käytetään kupari­sulfaatin muodossa hoitamaan sairauksia ja hävittämään loisia akvaariosta. Kupari on erittäin myrkyllistä selkärangattomille ja siksi sitä EI KOSKAAN saa käyttää riutta-akvaariossa.
Coralline Algae Korallin tyyppinen levä, kalkkilevä. Kuor­ruttavaa tyyppiä oleva levä joka muodos­taa kalkkipitoisen kuoren kuten koralli. Ky­seinen levä on hyvin värikäs esiintyen kirkkaan purppurana, pinkkinä sekä pu­naisena. Se on hyvin haluttua riutta-akv­aa­rioihin ja kasvaa elävällä kivillä ja muil­la kovilla pinnoilla ja pitää pH:ta, alkalini­teettiä ja kalsiumia optimaalisella tasolla.
Crustacean Äyriäinen.
Cultivated (Fishes) Viljelty (kalat). Akvaariossa kehitetty laji tai muunnos. Näitä ei löydy luonnosta.
Cyanobacteria Syanobakteeri, sinilevä. Voi muodostaa laajoja värillisiä mattoja. On sinistä yh­tey­tyspigmenttiä omaava bakteeriryhmä.

D

Deionizing Deionisaatio, ioninpoisto. Veden puhdistustapa jolla poistetaan ioneja vedestä jolloin siitä tulee vapaa mineraaleista että kaasuista.
Denitrification Denitrifikaatio. Prosessi jolla poistetaan typpeä ja sen komponentteja.  Typen katoaminen tavallisesti tarkoittaa nitraa­tin muuntumista typpikaasuksi hapetto­massa tilassa. Tapahtuu elävässä kivessä että paksussa hiekkapedissä.
Detritus Detritus. Akvaarion pohjalle kertyvä hienojakoinen jäte.
DH Veden kovuuden mitta.
Dissolved Oxygen Liuennut happi.  Hapen määrä liuoksessa sen hetkisessä ilmanpaineessa ja lämpötilassa.
Diatoms Piilevä. Yksisoluinen levä jolla on kovat sidoskuoret.
Diatomaceous Earth Piilevämaa. Suodatinaine joka tehty piilevän fossiilisten jäämien jauheesta.
Dorsal Kalan selkä
Dosing Pump Annostelupumppu.  Pumppu jonka avulla lisätään pieniä määriä kemikaalia tai hivenaineita akvaarioveteen. Suositellaan, että kalkkivesi lisättäisiin juuri tällä tavalla.

E

Ectoparasites Ulkoloinen.  Loinen jota elää ruumiin pinnalla.
Electrical Conductivity Sähkönjohtokyky. Mittaa liuenneen suolan kokonaispitoisuuden. Kun suola liukenee veteen, se luovuttaa sähköisesti varautuneita ioneita ja nämä ionit johtavat sähköä.
Edema Turvotus. Runsas nesteen kerääntyminen rumiin kudiksiin.
Euthanasia Armokuolema, euthanasia. Inhimillinen tapa lopettaa kuolevan kalan kärsimykset.
Exophthalmos Mulkosilmäisyys. Epänormaali silmän ulostyöntyminen.

F

Family Heimo. Termi jolla luokitellaan eliöstöt. Heimo muodostuu vastaavista suvuista
Fertilixzation Hedelmöitys. Prosessi jossa munat hedelmöitetään sekoittamalla munasolut ja maiti.
Filter Suodatin. Laite jolla poistetaan ei toivottuja partikkeleita tai komponentteja akvaariovedestä. Löytyy biologisia, kemikaalisia ja mekaanisia suodattimia.
Filter Feeder Siivilöijä. Eliökunta joka siivilöi vedestä ravintoaineita kuten planktoneita, bakteereita tai detritusta.
Filter Medium Suodatinaine. Suodattimen sisältö joka poistaa orgaanisia jätteitä ja epäpuhtauksia akvaariovedestä.
Filtration Suodatus. Prosessi jolla poistetaan orgaanisia jätteitä ja epäpuhtauksia akvaariovedestä mekaanisesti, kemialisesti tai biologisesti.
Fins Evät. ’Jäsenet’ joiden avulla kalat liikuttelevat itseään vedessä.
Foam Factionation Vaahdolla erottelu. Biologinen suodatustapa jolla poistetaan valkuaisainetta vedestä vaahdon avulla. Tätä suodatustapaa käytetään valkuaisainevaahdottimessa.
Fry Kalanpoikaset.
Fungus Mädännäisloinen ja loisitiöitä tuottava eliöstö joka normaalisti luokitellaan kasviksi jolta puuttuu lehtivihreä. Sieni joka kasvaa kalan avoimissa haavoissa ja näkyy pumpulitupsun kaltaisena.

G

Gas Exchange Kaasujen korvaus. Vaihto joka tapahtuu veden pinnalla jossa kaasut kuten happi ja hiilidioksidi siirtyvät vedestä ilmaan ja päinvastoin.
Genus Suku. Termi jota käytetään eliöstön luokitteluun. Ryhmitellään kalat samanlaisiin lajeihin.
General Hardness (GH) Kokonaiskovuus (dGH = saksalainen kokonaiskovuus). Termi jolla kuvataan magnesium- ja kalsiumionien liuennutta pitoisuutta. GH ilmaisee onko vesi kovaa vai pehmyttä.
Gills Kidukset. Hengityselimet joilla kalat otta­vat happea vedestä ja poista­vat typpipitoisia jätteitä kuten ammoniakkia.
Gill Cover Kiduskansi.  Läpät jotka suojaavat kalan kiduksia.
Gonopodium Gonopodi. Sauvamainen muutos peräevään uroskalalla jota käytetään hedelmöittämään munia jotka ovat naaraan sisällä.
Guanin Kristalleja joita sijaitsee kalan ihon alla ja joiden ansiosta kala kimaltelee sateenkaaren väreissä.

H

Halogen Lights Halogeenivalot. Valot joissa on hyvin keltainen spektri. Tästä johtuen valo ei sovi riutta-akvaarioon.
Hand-Stripping Käsin lypsäminen. Mädin tai maidin poistaminen käsin kalasta.
Hardness Kovuus. Veteen liuenneen mineraalien määrää (etupäässä kalsiumin ja magnesiumin).
Heater Lämmitin. Sähkölaite joka lämmittää akvaarion vettä.
Herbivore Kasvissyöjä. Eläin joka syö kasveja. Kas­vis­syöjät kuten kotilot ja välskärit ovat tär­keä osa riutta-akvaariota koska ne autta­vat pitämään levänkasvun hallinnassa.
Hemorrgage Verenvuoto
Host Isäntä. Eläin tai kasvi joka antaa turvapaikan tai ravintoa toiselle eliölle.
Hybrid Risteytys. Termi jolla kuvataan kahden eri kalalajin jälkeläistä.
Hydrometer Hydrometri (uppovaaka). Laite jolla mitataan veden tiheyttä tai ominaispainoa.  Olemassa on vedessä kelluva ja viisarimallit.

I

Ich (Ick) Ichthyophthirius multifiliis. Yksisoluinen ulkoloinen joka aiheuttaa yleisemmin tunnetun ’valkopilkku sairauden’.
Ichtyology Kalatiede.
Impeller Juoksupyörä. Pumpussa oleva potkuri joka saa aikaan vedenvirtauksen pumpun tai suodattimen läpi.
Infertile Lisääntymiskyvytön tai hedelmätön. Munat jotka eivät ole hedelmöittyneet.
Invertebrates Selkärangattomat. Tähän ryhmään kuuluvat nilviäiset, äyriäiset, madot, korallit.
Iodine Jodi. Hivenaine jota esiintyy merivedessä ja  joka on tarpeellinen pienissä määrin joillekin riutalla oleville selkärangattomille kuten koralleille ja simpukoille.
Ions Ionit. Sähköisesti varautuneet hiukkaset joita löytyy vedestä sen jälkeen kun suola on liuennut.
Ion Exchanger Ioninvaihtosuodatin. Keinotekoinen hartsi joka pystyy muuttamaan ei-toivottuja ioneja halutumpaan muotoon.

J

   

K

Kalkwasser Kalkkivesi. Kyllästynyt (saturoitunut) kal­siunhydroksidin ja veden liuos. Sitä voi­daan tiputtaa akvaarioon tai sekoittaa kor­vausveden sekaan ja näin autetaan pitä­mään kalsium-, pH- ja alkalinitettitaso oi­keana. Se on erittäin voimakas aine ja  on käytettävä varoen. Yliannos voi nostaa alkaliniteettitasoa jopa 14 asti ja se voi olla vahingollista eläimille.
KH Karbonaattikovuus.

L

Labyrinth Organ Labyrinttielin. Ulkopuoliset hengityselimet jotka löytyvät joiltakin kaloilta ja jotka sallivat niiden hengittää ilmaa.
Larvae Toukat. Kalanpoikaset tai hyönteisten jälkeläiset jotka eivät ole vielä täysin kehityyneet.
Lateral Line Kylkiviiva. Kalan kyljessä kummallakin puolella olevia ihohuokosia jotka ovat väreilyherkkiä. 
Livebearer Kala joka synnyttää eläviä poikasia eikä siis kude.
Live Rock Elävä kivi. Kiveä joka on riutalta ja siinä on erilaista elävää kuten sieniä, levää, korallilevää, matoja, meritähtiä, yms. Elävää kiveä käytetään yleisesti riutta-akvaarioissa koska se sisältää baktee­reita jotka auttavat vedessä olevan ammoniakin muuttumista myrkyttömiksi kopmponenteiksi eli elävä kivi toimii biologisena suodattimena.

M

Macroalgae Makrolevä. Iso kasvin tyylinen levä jota löytyy punaisena, vihreänä ja ruskeana. Yksi yleisimmistä niistä on Caulerpa joka kasvattaa pallomaisia rypäleitä.
Mechanical Filtration Mekaaninen suodatus. Veden suodatustapa jossa suodatin materiaali, esimerkiksi vanu, poistaa hiukkasia vedestä.
Microalgae Mikrolevä. Mikroskooppisen pieni levä kuten esim. viherlevä tai rihmalevä jotka ovat yleisiä merivesiakvaarioissa.
Metallic Hyvin heijastava, metallinen.
Metal Halide Monimetallipoltin. Valopoltin jossa on sisällä erikoiskaasua joka antaa hyvin kirkkaan valkoisen valon. Sen antava valo on hyvin paljon auringon valoa muistuttava ja hyvin suositeltava riutta-akvaarioiden valonlähteenä. Monime­tal­lipoltin tarvitsee erikoisvirranrajoittimen eli kuristimen toimiakseen.
Milt Maiti. Koiraan siemenneste.
Mollusks Nilviäinen. Ryhmä pehmeäruumiisia selkärangattomia joihin kuuluvat kotilot, simpukat ja mustekalat. Useimmilla nilviäisillä on turvana ja suojana  jonkinlainen kova kuori.
Mops Kimppu nailonvanua jota käytetään kasvien asemesta kutupaikkana
Morph Muunnos. Luonnollinen värimuunnelma..
Mouth-brooder Suuhautoja. Kala joka hautoo ja suojelee kalanpoikasia pitämällä niitä suussaan.

N

Nacreous Puoliheijastava.
Narial Septum Lihaosa kalan sierainten välissä.
Nauplius Naupliustoukka. Vasta kuoriutunut suolalehtijalkainen (Artemia salina).
Necropsy Sairastuneen kalan lääketieteellinen tutkimus
Nitrate Nitraatti. Lopullinen yhdiste joka saadaan aikaan denitrifikaatio (typen nitraattien poistaminen) prosessissa
Nitrite Nitriitti. Välimuotoyhdiste joka saadaan aikaan denitrifikaatio (typen nitraattien poistaminen) prosessissa. Tämä aine on ammoniakin ja nitraatin ’välimuoto’ biologisessa suodatuksessa.
Nitrification Nitrifikaatio.  Ammoniakkitypen hapet­taminen nitiittitypeksi tai nitraattitypeksi
Nitrobacter Nitraattibakteeri. ”Hyvän” bakteerin muoto joka muuttaa nitriitin nitraatiksi biologisessa suodatuksessa.
Nitrogen Typpi. Väritön, mauton, hajuton , suhteellisen passiivinen kaksiatominen kaasu jota on 78% ilmakehässä.
Nitrogen Cycle Typpikierto. Typpikierto kuvaa sitä kuinka jätteet hajotetaan bakteereiden avulla akvaariossa. Eläimien jätteet hajoavat myrkylliseksi ammoniakiksi (NH3). Ammoniakki hapettuu nitrosomonas bakteerin avulla nitriitiksi (NO2) joka hyvin myrkyllinen aine. Nitraattibakteeri hapettaa nitriitin nitraatiksi (NO3) joka on jo paljon vähemmän myrkyllinen.  Jotkut järjestelmät pystyvät viemään prosessin vieläkin pidemmälle käyttäen anaerobisia bakteereita (löytyy elävästä kivestä sekä syvästä hiekkapetistä) ja muuttamaan nitraatin harmittomaksi typpikaasuksi.
Nitrogenous Wastes Typpipitoiset jätteet. Typpikomponentit joita syntyy proteenien aineenvaihdunnasta.
Nitrosomonas Nitrosomonas bakteerit. ”Hyvät” bakteerit jotka muuttavat ammoniakin nitriitiksi biologisessa suodatuksesa.
Noncarbonate Hardness Pysyvä (veden) kovuus, mineraalihappokovuus. Osa veden kovuudesta joka aiheutuu etupäässä sulfaateista eikä hiilihapon suoloista.

O

Oodinium Yksisoluinen ulkoloinen joka aiheuttaa samettitaudin.
Open-Water Spwners Avoveteen kutija. Kala joka laskee munat vapaasti avoveteen.
Operculum Kiduskansi. Läppä joka suojaa kiduksia.
Order Lahko.  Termi jonka avulla luokitellaan eliöstöä.  Toisilleen sukua olevat kalat muodostavat lahkon.
Organic Waste Products Orgaaniset jätteet.  Se mitä jää jäljelle kun sienet ja bakteerit ovat hajottaneet eläimen tai kasvin.
Osmolator Osmolaattori.  Laite jota käytetään kor­vaa­maan  kokoajan akvaariosta haihtuvaa vettä. Näin veden suolapitoisuus pysyy vakiona.
Osmosis Osmoosi. Nesteen siirtyminen puoliläpäisevän kalvon läpi laimeammasta liuoksesta väkevämpään. Kuvaa merikalan vesihukkaa ihon läpi suhteellisesti väkevämpään meriveteen jota niiden on siten jatkuvasti juotava jotta korvaisivat menettämänsä veden.
Osmotic Stress Osmoottinen stressi. Haitallinen reaktio siitä kun eläimen ympäristön suolapitoisuus muuttuu radikaalisti.
Ova Kalan muna eli mätiä.
Oviparous Ovipaarinen. Tuottaa munia, jotka kuoriutuvat emon ulkopuolella.
Ovipositor Munanasetin.
Ovoviviparous Tuottaa munia jotka kuoriutuvat naaraan sisällä.
Oxygen Reduction Potential (ORP) Mitta sille kuinka hyvin vesi pystyy puhdistamaan itseään.
Oxidator Hapetin. Happea kehittävä laite joka tuottaa sitä akvaarioveteen kemiallisella reaktiolla. Reaktion alkuaine on vetyperoksidi joka hajoaa vedeksi ja hapeksi.
Ozone Otsoni.  O3 joka on hapen hyvin reagoiva osa ja sitä käytetään joskus yhdessä valkuaisainevaahdottimen kanssa lisäämään vaahdottimen toimintaa ja tappamaan bakteereita.  Otsonia on käytettävä hyvin varoen koska se on liiallisesti käytettynä myrkyllistä kaloille ja selkärangattomille.
Ozonizer Otsonointilaite, otsonaattori. Laite joka käyttää korkeajännitteistä sähköä tuottamaan otsonia.

P

Parasite Loiseläin. Elävä organismi joka elää toisen organismin joko pinnalla tai sisällä ja josta se saa ravintonsa.
Pathogen Patogeeni., taudin aiheuttaja. Organismi joka elämällä toisen organismin pinnalla tai sisällä ja aiheuttaa sairauden tälle isäntä organismille.
Peat Suoturve. Makean veden puolella käytettävä suodatinmateriaali jolla pehmennetään ja alennetaan akvaarioveden pH:ta.
Peat Filtering Turvesuodatus. Kemiallinen suodatustapa jota käytetään makeanveden akvaarioissa alentamaan sekä karbonaattikovuutta että veden pH:ta.
Pectoral Fins Rintaevät. Evät jotka sijaitsevat heti kiduskansien takana kalan molemmilla puolilla.
Pellets Pelletti.  Tabletin muotoon puristettu kuivaruoka.
Pectoral Fins Vatsaevät. Evä tai evät jotka sijaitsevat juuri ennen peräaukkoa kalan alapuolella.
Peritonitis Vatsakalvontulehdus.
pH Veden pH ilmaisee kuinka paljon vetyioneja eli protoneita vesi sisältää. Puhdas vesi sisältää vetyionia (H+) ja hydroksidi-ionia (OH-) ja kun kumpiakin on yhtä paljon, neutralisoivat ne toisensa, joten pH on neutraali 7.  Jos vetyioneja eli protoneita on enemmän, tulee vedestä hapanta eli pH on alle 7.  Jos hydroksidi-ioneja on enemmän, on vesi tällöin emäksistä ja pH on yli 7.
Pharyngeal Theeth Nieluhampaat. Hampaat jotka sijaitsevat joidenkin kalojen kuten esim. kultakalojen kurkussa.
Phosphate Fosfaatti. Ravintoaine joka voi aiheuttaa kontrolloimatonta levänkasvua akvaariossa. Sen määrän tulisi olla minimissään riutta-akvaarioissa.
Photoperiod Valojakso. Aika jonka akvaarion valot ovat päällä.
Photosynthesis Yhteyttäminen.  Prosessi jossa kasvit (riutta-akvaariossa levät ja korallien symbioottiset levät) käyttävät valoa ja hiilidioksidia tuottamaan rypälesokeria ruoakseen.
Phytoplankton Kasviplankton.  Pieniä mikroskooppisia kasveja jotka ajelehtivat merivedessä.
Plankton Keijusto. Termi jolla kuvataan sekä kasvi- että eläinplantonia.
Plant Spawners Kasviin kuteajat.  Kalat jotka laskevat munansa kasveihin.
Polyps Polyyppieläimet.  Elävä eläin jonka kuolleet rangat muodostavat koralliriutat.
Power Filter Tehosuodatin.  Suodatin jonka lävitse virtaa suuri vesimäärä ja veden virtaus saadaan aikaan sähköisellä juoksupyörällä.
Powerhead Veden kierrätyspumppu.  Pieni upotettava pumppu jolla akvaarion sisällä olevaa vettä kierrätetään. Usealla pumpulla ja niitä ohjaavalla ohjausyksiköllä voidaan simuloida luonnollisia aallon liikkeitä.
Propagation Lisääntyminen. Prosessi jossa kasvatetaan uusia kasveja olemassa olevista.
Protein Skimmer Valkuaisainevaahdotin. Ulkoinen suodatuslaite joka käyttää kuplia poistamaan typpirikkaita valkuaisaineita, rasvahappoja ja muita orgaanisia jätteitä.

Q

Quarantine Karanteeni.  Toimintatapa jossa uusi ka­la pidetään määrätty aika erillisessä al­taassa ennen siirtämistä muiden jouk­koon.  Näin eivät sairaudet eivät siirry.

R

Rays Eväluut.  Evien sisällä olevat luut
Rays Rauskut (heimo Rajidae)
Reactor Reaktori. Suljettu säiliö joka normaalisti sijaitsee ala-altaan lähistöllä ja jonka avulla voidaan esim. lisätä veden kalsiumpitoisuutta (esim. kalkkireaktori tai kalkkivesireaktori).
Rearing Tank Kasvatusallas.  Erikoisallas jossa kasvatetaan kalanpoikasia.
Redox Redoksi, hapetus-pelkistys. Se on mitta  joka kertoo veden kykyä sallia biologis­ten reaktioiden tapahtumisen ja se myös kertoo veden laadusta. Redoksi voi­daan mitata elekronisilla antureilla ja mitä suurempi arvo niin sitä parempi tulos.
Reserve-Flow Filtration Vastavirtasuodatus.  Prosessi jossa pumpataan vettä akvaarion pohjalla olevan hiekan alle ja sitä kautta biologisesti toimivan suodatuspetin läpi.
Reverse Osmosis Käänteisosmoosi. Prosessi jossa kaikki komponentit jotka muodostavat suoloja  ja muita molekyylejä poistetaan vedestä.
Roughage Kuitu. Vaikeasti sulava osa ruokaa.
Runners Esille työntyvät juurien tyyppiset kasvin kasvuosat joista uusi kasvi alkaa kasvaa.

S

Salts Suolat.  Kemikaalisia  seoksia jotka muodostuvat negatiivisesti ja positiivisesti varautuneista hiukkasista. Suola (yksikkömuodossa) usein tarkoittaa natriumkloridia.
Salinity Suolapitoisuus. Määrätty määrä suoloja vedessä.
Scales Suomut. Kalan ihoa peittävä suojakerros.
School Kalaparvi joka tavallisesti muodostuu samasta lajista  ja ui yhdessä. Käytetään myös sanaa Shoaling.
Sediment Pohjasakka.  Jäteaineet jotka asettuvat akvaarion pohjalle Sitä kutsutaan myös nimellä detritus.
Shimmies Keinahtelu.  Tilanne joka aiheuttaa kalan huojumisen nopeasti puolelta toiselle ilman eteenpäin liikettä.
Shoal Joukko.  Ryhmä kaloja jotka kaikki ovat samaa lajia.
Shoaling Kalaparvi joka tavallisesti muodostuu samasta lajista  ja ui yhdessä. Käytetään myös sanaa School.
Silicone Sealant Silikonitäyte.  Kumimainen itseliimautuva täyteaine jota käytetään akvaarioiden sauma-aineena ja liimaamaan lasiosat yhteen.  Voidaan käyttää myös riutta-akvaariossa liimaamaan elävää kiveä yhteen.
Singletail Kala jolla on yhtenäinen jakautumaton pyrstoevä.
Siphon Tube Imuputki.  Putki jota pitkin vesi juoksee tasolta toiselle joko painovoiman avulla tai pumpulla pumppaamalla.
Snout Nokka.  Kalan pään kärkiosa.
Soft Water Pehmeä vesi.  Vesi josta puuttuu liuenneet suolat.
Spawning Kuteminen.
Spawning tank Kutuallas.
Species Lajit.  Ryhmä kaloja samaa sukua. Ne jakavat samat ominaisuudet ja voivat lisääntyä keskenään.
Species Tank Lajiallas.  Akvaario jossa on vain yhtä tiettyä kalalajia.
Specific Gravity Ominaispaino.   Sellaisen nesteen tiheys joka sisältää liuenneita mineraaleja  verrattuna puhtaaseen veteen.
Sponge Filters Sienisuodattimet.  Suodatin tyyppi joka omaa molemmat sekä mekaanisen että biologisen suodatuksen. Kun vesi kulkee suodattimen läpi, poistaa sieni hiukka­set. Sienen pinnalla kasvavat bakteerit poistavat myrkyllisiä aineita vedestä.
Strain Lajike.  Kalakanta jolla on määrätynlaiset perityt piirteet kuten esim. väri.  Akvaa­riota varten jalostettu erikoismuunnos.
Septicemia Verenmyrkytys.  Bakteerin aiheuttama infektio veressä.
Solubility Liukoisuus. 
Stress Tressi. 
Stressor Stressitekijä.  Tekijät tai olosuhteet jotka aiheuttavat tressiä eliöstölle.
Stripping Lypsäminen.  Maitin ja munien lypsäminen käsin kaloista.
Strontium Strontium. Hivenaine jota löytyy merivedestä jota korallit tarvitsevat kalkkikuorensa kasvattamiseen.
Subspecies Alalajit.  Saman lajin normaalisti maantieteellisesti eripaikassa asuva alalaji.
Sump Ala-allas.  Laite-allas jossa voidaan pitää erilaisia teknisiä laitteita kuten valkuaisainevaahdotinta, kalkkireaktoria, yms.
Substrate Pohjamateriaali. Akvaarion pohjalla oleva aines esim. hiekka jonka päälle riuttarakennelma pystytetään.
Supersaturation Ylikyllästyminen. Aineen liukeneminen nesteeseen siten, että liukenemista tapahtuu enemmän kuin normaaleissa olososuhteissa eli erikoisessa lämpötila tai paineolosuhteissa. 
Surface Area Pinta-ala.  Veden ala joka on kosketuksessa ilmakehän kanssa.
Sweeper Tentacles Heiluvat tuntolonkerot.  Pitkät polttavat tuntolonkerot joita jotkut aggressiiviset kivikorallit käyttävät polttamaan muita lähellä olevia koralleja  jotta itse saavat riittävän suuren kasvualan.
Swim-Bladder Uimarakko. Kaasua täynnä oleva pussi joka sijaitsee kalan vatsaontelossa.
Swim Bladder Disorder Uimarakon toimtahäiriö.
Syphon Lappo.  Kumiletku jonka avulla vettä siirretään korkeammalta tasolta alemmalle vetovoiman avulla.  Myös elin jolla nilviäiset hengittävät vettä sisään että ulos.
Symbiotic Symbioosi.  Ilmiö missä kaksi erilaista eliötä asuvat yhdessä vastavuoroisessa suhteessa. Molemmat eliöt antavat toisilleen ruokaa, suojaa tai jotakin selviytymiseen tarvittavaa. Ehkä tunnetuin esimerkki on merivuokon ja vuokkokalan symbioosi. Merivuokko antaa suojan vuokkokalalle polttavilla tuntolonkeroilla ja vuokkokala vastaavasti hankkii ruokamuruja merivuokolle.
Systemic Koko ruumista koskeva. Viittaa kaikkien sisäelinten infektioon.

T

Territory Territorio. Alue jonka joku määrätty kala varaa itselleen ja pitää muut siltä loitolla
Territorial Territoriaalinen. Käyttäytyminen jossa pidetään jokin alue hallinnassa ja ei lasketa muita tälle alueelle.
Toxemia Myrkytystila. Myrkyn aiheuttama tilanne veressä.
Toxic Myrkyllinen.
Toxicity Myrkyllisyys.
Toxin Myrkkyt.
Trace Elements Hivenaineet.  Aineet jotka ovat pienimmäsin määrässä vettä ruokaa.
Trichodina Yksisoluinen ulkoloinen.
Trickle Filters Valutussuodattimet.  Suodatustapa jossa vettä tiputetaan väliaineelle joka on alttiina ilman kanssa.  Ilma auttaa edistä­mään ammoniakkitypen hapettumista nitiittitypeksi tai nitraattitypeksi. Suoda­tin­väliaine tavallisesti sisältää pieniä muo­vi­palloja tai muovisuikaleita.  Valutussuodatinta tosin ei enää käytetä juurikaan riutta-akvaarioissa.
Tropical Trooppinen.  Viittaa kaikkiin kaloihin ja eliöstöönn joka vaativat veden joka on normaalia huoneilmaa lämpimämpää.
Tubifex Torvimato.  Putken muotoisia mutamatoja jotka ovat eräs kalojen hyvä ruokalähde.
Tufa Tuhkakivi, lähdekalkki. Kalkkipitonen huokoinen kivi jossa jossa on paljon reikiä ja teräviä kulmia.
Turbidity Sameus.
Turnover Kiertonopeus.  Nopeus jolla vesi kiertää akvaariossa tai akvaarion ja ala-altaan välillä.  Riutta-akvaariossa suositellaan suurta kiertonopeutta.
Twintail Kala jolla on kaksoispyrstoevä.

U

Ultraviolet (UV) Sterilizer Ultravioletti steriloimislaite (UV). Laite joka sterilisoi veden joka kulkee ultraviolettivalon ympärillä olevassa lasiputken läpi. Laite auttaa poistamaan bacteereita, loisia ja leväitiöitä akvaariovedestä. Laite ei sovi riutta-altaaseen koska se poistaa myös riutan toiminnalle hyödyllistä eliöstöä ja bakteereita.
Under Gravel Filter Hiekanalussuodatin. Suodatinlaatta joka on asennettu akvaarion pohjalla olevan hiekan alle. Sen tarkoitus on edistää hyvien bakteerien kasvua jotka hoitavat biologisen suodatuksen. Käytetään vähenevässä määrin nykyisin.
Unicellular Yksisoluinen.

V,W

Variety Muunnos.  Johonkin kalalajiin kuuluva yksilö jolla on näkyviä muutoksia värissä, evien muodossa tai kasvussa, jne.
Vent Peräaukko.
Ventral Kalan mahapuoli.
Venturi Venturi. Erikoistyyppinen venttiili joka tuottaa ilmakuplia vetämällä ilmaa paineen alaiseen vedenvirtaukseen. Venturiventtiileitä käytetään erilaisissa valkuaisainevaahdottimissa.
Ventral Fins Vatsaevät.  Evät jotka sijaitsevat juuri peräevän edessä ja kalan vatsapuolella.
VHO Lights Very High Output = VHO.  Erikois- loisteputkivalot jotka antavat enemmän valoa kuin perinteiset loisteputkivalot. Näitä käytetään USA:ssa.  Euroopassa näitä vastaavat T5-valot.
Viviparous Eläviä poikasia synnyttävä kala.
Water Change Vedenvaihto. Toiminto jossa vaihdetaan osa akvaarion vedestä tuoreeseella suolavedellä.
Wet/dry Filter Märkä/kuivasuodatus. Biologinen suodatusmenetelmä joka on yhteydessä ilman kanssa jolloin autetaan ammoniakkitypen hapettumista nitiittitypeksi tai nitraattitypeksi. Tämä järjestelmä tyypillisesti sisältää akvaarion alla olevan suuren laatikon.  Vesi valuu suodattimelle ja suodatin materiaalille missä bakteerit poistavat myrkyt. Vesi pumpataan takaisin akvaarioon. Sientä tai jokin muuta mekaanista suodatinmateriaalia voidaan käyttää märkä/kuivasuodattimessa. Ei juurikaan enää käytetä riutta-akvaarioissa.
Waterflow Vedenvirtaus. Veden virtausnopeus litraa/tunnissa.
Water Turnover Veden kiertonopeus.  Nopeus jolla vesi akvaariossa tai akvaarion ja ala-altaan välillä.  Riutta-akvaariossa suositellaan suurta kiertonopeutta.

Y

   

Z

Zooplankton Eläinplankton. Erittäin pientä eliöstöä joka leijuu vedessä.
Zooxanthellae Zooksantelli. Symbioottilevä.  Hyvin pienet levät jotka elävät symbioosissa joidenkin korallien, simpukoiden ja myös  joidenkin sienien kanssa. Ne saavat ravintoaineita isännältään ja toimivat vastavuoroisesti ravintolähteenä sille. Zooksantellit antavat koralleille ja simpukoille niiden kirkkaan vihreän, keltaisen ja sinisen värin.
 

 


 

Termien merkitykset

Kun yllä olevia englanninkielisiä termejä tuli suomennettua niin huomioin, että niistä löytyy hyviä merkitysten selvityksiä suomeksikin.  Siksipä niitä on tässä alla aakkosjärjestyksessä.

  

A

Aerobinen Happirikas.
Akklimaatio Eliöstön siirtämisen yhteydessä se sopeutetaan uuteen ympäristöön.
Aktiiniset valot Fluorisoiva valo jonka spetri on hyvin sininen.
Aktiivi hiili Käytetään suodattamaan veteen liuenneita jätteitä erityisesti keltaisuutta.
Ala-allas Laite-allas jossa voidaan pitää erilaisia teknisiä laitteita kuten valkuaisaine­vaahdotinta, kalkkireaktoria, yms.
Alalaji Saman lajin normaalisti maantieteellisesti eripaikassa asuva alalaji.
Ammoniakki Typen ja vedyn yhdiste. Kaasu joka suurina pitoisuuksina on vaarallinen kaloille.
Ammonium Suhteellisen ei myrkyllinen muoto ammo­niakista. Ammoniakki muuttuu ammoniu­miksi happamassa (pH alle 7) vedessä.
Anaerobinen Hapeton tila.
Anaerobinen bakteeri Bakteeri joka menestyy hapettomissa olosuhteissa.
Annostelupumppu Pumppu jonka avulla lisätään pieniä määriä kemikaalia tai hivenaineita akvaarioveteen. Suositellaan, että kalkkivesi lisättäisiin juuri tällä tavalla.
Aragoniitti Kalsiumpitoinen mineraali joka useasti kiven, soran tai hiekan muodossa.
Armokuolema, euthanasia Inhimillinen tapa lopettaa kuolevan kalan kärsimykset.
Artemia salina Pieni katkarapu joka kasvaa vain 6 mm pituiseksi.  Niitä myydään ruoaksi kaloille mutta ei ole kovin ravintorikasta.
Avoveteen kutija Kala joka laskee munat vapaasti avoveteen.

B

Bakteeri Mikro-organismi joka voi olla hyödyllinen kuten ne jotka muuttavat ammoniakkia nitriitiksi tai haitallisia kuten sellaiset jotka aiheuttavat sairauksia.
Berliinijärjestelmä Biologinen suodatustapa jossa käytetään vain elävää kiveä ja sen apuna tehokasta valkuaisainevaahdotinta.
Biologinen suodatus Järjestelmä jossa käytetään bakteereita hajoittamaan myrkylliset typpipitoiset komponentit vähemmän myrkyllisiksi kemikaaleiksi.
Biotooppi, luontotyyppi Organismin luonnollinen ympäristö.
Biotooppiakvaario Akvaario joka matkii luonnollisia kasvuolosuhteita.
Byssusrauhanen Rauhanen joka löytyy esimerkiksi simpukoilta  ja se tuottaa kiinnitysrihmastoa jolla simpukka kiinnittyy kiviin.

C

D

Deionisaatio, ioninpoisto Veden puhdistustapa jolla poistetaan ioneja vedestä jolloin siitä tulee vapaa mineraaleista että kaasuista.
Denitrifikaatio Prosessi jolla poistetaan typpeä ja sen komponentteja.  Typen katoaminen taval­lisesti tarkoittaa nitraatin muuntumista typ­pikaasuksi hapettomassa tilassa. Ta­pahtuu elävässä kivessä että paksussa hiekkapedissä.
Detritus Akvaarion pohjalle kertyvä hienojakoinen jäte.

E

Elävä kivi Kiveä joka on riutalta ja siinä on erilaista elävää kuten sieniä, levää, korallilevää, matoja, meritähtiä, yms. Elävää kiveä käytetään yleisesti riutta-akvaarioissa koska se sisältää bakteereita jotka auttavat vedessä olevan ammoniakin muuttumista myrkyttömiksi kopmponenteiksi eli elävä kivi toimii biologisena suodattimena.
Emäksinen Lipeämäinen, veden pH on yli 7.
Euthanasia, armokuolema Inhimillinen tapa lopettaa kuolevan kalan kärsimykset.
Evät ’Jäsenet’ joiden avulla kalat liikuttelevat itseään vedessä.

F

Fosfaatti Ravintoaine joka voi aiheuttaa kontrolloimatonta levänkasvua akvaariossa. Sen määrän tulisi olla minimissään riutta-akvaarioissa.

G

Gonopodi Sauvamainen muutos peräevään uroskalalla jota käytetään hedelmöittämään munia jotka ovat naaraan sisällä.

H

Halogeenivalot Valot joissa on hyvin keltainen spektri. Tästä johtuen valo ei sovi riutta-akvaarioon.
Hapetin Happea kehittävä laite joka tuottaa sitä akvaarioveteen kemiallisella reaktiolla. Reaktion alkuaine on vetyperoksidi joka hajoaa vedeksi ja hapeksi.
Happamuus Veden pH on alle 7.
Hedelmöitys Prosessi jossa munat hedelmöitetään sekoittamalla munasolut ja maiti.
Heiluvat tuntolonkerot  Pitkät polttavat tuntolonkerot joita jotkut aggressiiviset kivikorallit käyttävät poltta­maan muita lähellä olevia koralleja  jotta itse saavat riittävän suuren kasvualan.
Heimo Termi jolla luokitellaan eliöstöt. Heimo muodostuu vastaavista suvuista.
Hiekanalussuodatin Suodatinlaatta joka on asennettu akvaarion pohjalla olevan hiekan alle. Sen tarkoitus on edistää hyvien bakteerien kasvua jotka hoitavat biologisen suodatuksen. Käytetään vähenevässä määrin nykyisin.
Hiili Aine jota käytetään suodatuksessa. Katso aktiivihiili.
Hiilidioksidi (CO2) Väritön, hajuton kaasu joka syntyy kun hiilipitoinen aine hapettuu. Sitä tarvitsevat kasvit yhteyttämisessä. Hyvin liukenevaa veteen ja voi olla myrkyllistä kaloille  suurina pitoisuuksina erityisesti kun happipitoisuus on matala.
Hivenaineet Aineet jotka ovat pienimmäsin määrässä vettä ruokaa.
Hydrometri (uppovaaka) Laite jolla mitataan veden tiheyttä tai ominaispainoa.  Olemassa on vedessä kelluvaa tyyppiä ja viisarimalli.

I

Ichthyophthirius multifiliis Yksisoluinen ulkoloinen joka aiheuttaa yleisemmin tunnetun ’valkopilkku sairauden’.
Ilmastaa Ilman puhaltaminen akvaarioon jotta vedenpinta imisi happea.
Imeytyminen Toisen aineen yhtyminen kiinteään aineen pinnalle.
Imuputki Putki jota pitkin vesi juoksee tasolta toiselle joko painovoiman avulla tai pumpulla pumppaamalla.
Ioninpoisto, deionisaatio Veden puhdistustapa jolla poistetaan ioneja vedestä jolloin siitä tulee vapaa mineraaleista että kaasuista.
Ioninvaihtosuodatin Keinotekoinen hartsi joka pystyy muuttamaan ei-toivottuja ioneja halutumpaan muotoon.
Ionit Sähköisesti varautuneet hiukkaset joita löy­tyy vedestä sen jälkeen kun suola on liuennut.
Isäntä Eläin tai kasvi joka antaa turvapaikan tai ravintoa toiselle eliölle.

J

Jodi Hivenaine jota esiintyy merivedessä ja  joka on tarpeellinen pienissä määrin joillekin riutalla oleville selkärangattomille kuten koralleille ja simpukoille.
Juoksupyörä Pumpun potkuri joka saa aikaan veden­virtauksen pumpun tai suodattimen läpi.
Jäähdyttäjä Laite jolla jäähdytetään akvaariovettä. 

K

Kaasujen korvaus Prosessi jossa korallit ja korallilevä saavat kalsiumia merivedestä ja saostavat sen kalsiumkarbonaatiksi.
Kalkkipitoinen Sisältää kalsiumia.
Kalkkilevä Kuorruttavaa tyyppiä oleva levä joka muodostaa kalkkipitoisen kuoren kuten koralli. Kyseinen levä on hyvin värikäs esiintyen kirkkaan purppurana, pinkkinä sekä punaisena. Se on hyvin haluttua riutta-akvaarioihin ja kasvaa elävällä kivillä ja muilla kovilla pinnoilla ja pitää pH:ta, alkaliniteettiä ja kalsiumia optimaalisella tasolla.
Kalkkivesi Kyllästynyt (saturoitunut) kalsiun­hydrok­si­din ja veden liuos. Sitä voidaan tiputtaa ak­vaarioon tai sotkea korvausveden se­kaan ja näin autetaan pitämään kalsium-, pH- ja alkalinitettitaso oikeana. Se on erit­täin voimakas aine ja sitä tulisi käyttää va­roen. Yliannos voi nostaa alkaliniteettit­asoa jopa 14 asti ja se voi olla vahingollista eläimille.
Kalsium Mineraali joka on tärkein rakenneaine koralleille ja kalkkipitoisille organismeille. Riutta-akvaariossa sen arvon tulisi olla 380-480 mg/l.
Kalsiumhydroksidi Ca(OH)2 Aine jota sekoitetaan veteen ja sen selkeytynyt osa tiputetaan akvaarioon eli seos on kalkkivettä.
Kalsiumkarbonaatti Suhteellisen  liukenematon suola.  Tunnetaan myös liituna.
Karanteeni Toimintatapa jossa uusi kala pidetään määrätty aika erillisessä altaassa ennen siirtämistä muiden joukkoon.  Näin varmistetaan ettei sairaudet siirry uuden kalan mukana akvaarioon.
Karbonaattikovuus Osa kokonaiskovuutta joka muodostuu karbonaattiionista ja vetykarbonaattiionista.
Kasvatusallas Erikoisallas kalanpoikasille.
Kasviin kuteajat Kalat jotka laskevat munansa kasveihin.
Kasviplankton Pieniä mikroskooppisia kasveja jotka ajelehtivat merivedessä.
Kasvissyöjä Eläin joka syö kasveja. Kasvissyöjät kuten kotilot ja välskärit ovat tärkeä osa riutta-akvaariota koska ne auttavat pitämään levänkasvun hallinnassa.
Keijusto Termi jolla kuvataan sekä kasvi- että eläinplantonia.
Kemiallinen suodatus Prosessi jolla poistetaan liuennutta jätettä akvaariovedestä kemiallisella reaktiolla.
Kidukset Hengityselimet joilla kalat ottavat happea vedestä sisäänsä ja poistavat typpipitoisia jätteitä kuten ammoniakkia.
Kiduskansi Läpät jotka suojaavat kalan kiduksia.
Kierrätyspumppu Pieni upotettava pumppu jolla akvaarion sisällä olevaa vettä kierrätetään. Usealla pumpulla ja niitä ohjaavalla ohjausyksiköllä voidaan simuloida luonnollisia aallon liikkeitä.
Kiertonopeus Nopeus jolla vesi kiertää akvaariossa tai akvaarion ja ala-altaan välillä.  Riutta-akvaariossa suositellaan suurta kiertonopeutta.
Kloori Aine jota käytetään kunnallisissa vesilaitoksissa tappamaan bakteereita. Kloori on myrkyllistä kaloille ja selkäran­gattomille ja se on poistettava vedestä ennen kuin vesi voidaan lisätä akvaarioon.
Kokonaiskovuus (dGH = saksalainen kokonaiskovuus). Termi jolla kuvataan magnesium- ja kalsiumionien liuennutta pitoisuutta. GH ilmaisee onko vesi kovaa vai pehmyttä.
Korallin tyyppinen levä, kalkkilevä Kuorruttavaa tyyppiä oleva levä joka muodostaa kalkkipitoisen kuoren kuten koralli. Kyseinen levä on hyvin värikäs esiintyen kirkkaan purppurana, pinkkinä sekä punaisena. Se on hyvin haluttua riutta-akvaarioihin ja kasvaa elävällä kivillä ja muilla kovilla pinnoilla ja pitää pH:ta, alkaliniteettiä ja kalsiumia optimaalisella tasolla.
Kovuus Veteen liuenneen mineraalien määrää (etupäässä kalsiumin ja magnesiumin).
Kuitu Vaikeasti sulava osa ruokaa.
Kupari Metalli jota käytetään kuparisulfaatin muodossa hoitamaan sairauksia ja hävittämään loisia akvaariosta. Kupari on erittäin myrkyllistä selkärangattomille ja siksi sitä EI KOSKAAN saa käyttää riutta-akvaariossa.
Kuristin Virtalähde jota tarvitaan loisteputki ja mo­ni­metallivalaisimissa. Kunkin tyyp­pinen va­laisin vaatii oman tyyppisensä kuristimen.
Käsin lypsäminen Mädin tai maidin poistaminen käsin kalasta.
Käänteisosmoosi Prosessi jossa kaikki komponentit jotka muodostavat suoloja  ja muita molekyylejä poistetaan vedestä.

L

Labyrinttielin Ulkopuoliset hengityselimet jotka löytyvät joiltakin kaloilta ja jotka sallivat niiden hengittää ilmaa.
Lahko Termi jonka avulla luokitellaan eliöstöä.  Toisilleen sukua olevat kalat muodostavat lahkon.
Laji Elävien organismien  biologinen jako kuten kalat, nisäkkäät.  Ryhmä kaloja samaa sukua. Ne jakavat samat ominaisuudet ja voivat lisääntyä keskenään.
Lajiallas Akvaario jossa on vain yhtä tiettyä kalalajia.
Lajike Kalakanta jolla on määrätynlaiset perityt piirteet kuten esim. väri.  Akvaariota varten jalostettu erikoismuunnos.
Lappo Kumiletku jonka avulla vettä siirretään korkeammalta tasolta alemmalle vetovoiman avulla. 
Levä Alkukantainen merikasvi joka on yksi- tai useampisoluinen.
Leväkukinta Nopea levän kasvu.
Liuennut happi Hapen määrä liuoksessa sen hetkisessä ilmanpaineessa ja lämpötilassa.
Lypsäminen Maitin ja munien lypsy käsin kaloista.
Lähdekalkki Kalkkipitonen huokoinen kivi jossa jossa on paljon reikiä ja teräviä kulmia.
Lämmitin Sähkölaite joka lämmittää akvaarion vettä.

M

Maiti Koiraan siemenneste.
Makrolevä Iso kasvin tyylinen levä jota löytyy punaisena, vihreänä ja ruskeana. Yksi yleisimmistä niistä on Caulerpa joka kasvattaa pallomaisia rypäleitä.
Mekaaninen suodatus Veden suodatustapa jossa suodatin materiaali, esimerkiksi vanu, poistaa hiukkasia vedestä.
Mikrolevä Mikroskooppisen pieni levä kuten esim. viherlevä tai rihmalevä jotka ovat yleisiä merivesiakvaarioissa.
Monimetallipoltin Valopoltin jossa on sisällä erikoiskaasua joka antaa hyvin kirkkaan valkoisen valon. Sen antava valo on hyvin paljon auringon valoa muistuttava ja hyvin suositeltava riutta-akvaarioiden valonlähteenä. Monimetallipoltin tarvitsee erikoisvirranrajoittimen eli kuristimen toimiakseen.
Mulkosilmäisyys Epänormaali silmän ulostyöntyminen.
Murtovesi Vesi jossa vähän suolavettä ja suuri määrä makeaa vettä.
Muunnos Johonkin kalalajiin kuuluva yksilö jolla on näkyviä muutoksia värissä, evien muodossa tai kasvussa, jne.
Mädännäisloinen Loisitiöitä tuottava eliöstö joka normaalisti luokitellaan kasviksi jolta puuttuu lehtivihreä. Sieni joka kasvaa kalan avoimissa haavoissa ja näkyy pumpulitupsun kaltaisena.
Märkä/kuivasuodatus Biologinen suodatusmenetelmä joka on yhteydessä ilman kanssa jolloin autetaan ammoniakkitypen hapettumista nitiitti­ty­pek­si tai nitraattitypeksi. Tämä järjestelmä tyypillisesti sisältää akvaarion alla olevan suuren laatikon.  Vesi valuu suodattimelle ja suodatin materiaalille missä bakteerit poistavat myrkyt. Vesi pumpataan takaisin akvaarioon. Sientä tai jokin muuta mekaanista suodatinmateriaalia voidaan käyttää märkä/kuivasuodattimessa. Ei juurikaan enää käytetä riutta-akvaarioissa.

N

Naupliustoukka Vasta kuoriutunut suolalehtijalkainen (Artemia salina).
Nieluhampaat Hampaat jotka sijaitsevat joidenkin kalojen kuten esim. kultakalojen kurkussa.
Nilviäinen Ryhmä pehmeäruumiisia selkärangattomia joihin kuuluvat kotilot, simpukat ja mustekalat. Useimmilla nilviäisillä on turvana ja suojana  jonkinlainen kova kuori.
Nitraatti Lopullinen yhdiste joka saadaan aikaan denitrifikaatio (typen nitraattien poistaminen) prosessissa.
Nitraattibakteeri ”Hyvän” bakteerin muoto joka muuttaa nitriitin nitraatiksi biologisessa suodatuksessa.
Nitrifikaatio Ammoniakkitypen hapettaminen nitiittitypeksi tai nitraattitypeksi.
Nitriitti Välimuotoyhdiste joka saadaan aikaan denitrifikaatio (typen nitraattien poistaminen) prosessissa. Tämä aine on ammoniakin ja nitraatin ’välimuoto’ biologisessa suodatuksessa.
Nitrosomonas bakteerit ”Hyvät” bakteerit jotka muuttavat ammoniakin nitriitiksi biologisessa suodatuksesa.

O

Ominaispaino Sellaisen nesteen tiheys joka sisältää liuenneita mineraaleja  verrattuna puhtaaseen veteen.
Oodinium Yksisoluinen ulkoloinen joka aiheuttaa samettitaudin.
Orgaaniset jätteet Se mitä jää jäljelle kun sienet ja bakteerit ovat hajottaneet eläimen tai kasvin.
Osmolaattori Laite jota käytetään korvaamaan  kokoajan akvaariosta haihtuvaa vettä. Näin veden suolapitoisuus pysyy vakiona.
Osmoosi Nesteen siirtyminen puoliläpäisevän kal­von läpi laimeammasta liuoksesta väke­väm­pään. Kuvaa merikalan vesihukkaa ihon läpi suhteellisesti väkevämpään meri­veteen jota niiden on siten jatkuvasti juota­va jotta korvaisivat menettämänsä veden.
Osmoottinen stressi Haitallinen reaktio siitä kun eläimen ympäristön suolapitoisuus muuttuu radikaalisti.
Otsoni O3 joka on hapen hyvin reagoiva osa ja sitä käytetään joskus yhdessä valkuaisainevaahdottimen kanssa lisäämään vaahdottimen toimintaa ja tappamaan bakteereita.  Otsonia on käytettävä hyvin varoen koska se on liiallisesti käytettynä myrkyllistä kaloille ja selkärangattomille.
Otsonointilaite, otsonaattori Laite joka käyttää korkeajännitteistä sähköä tuottamaan otsonia.
Ovipaarinen Tuottaa munia, jotka kuoriutuvat emon ulkopuolella.

P

Patogeeni., taudin aiheuttaja Organismi joka elämällä toisen organismin pinnalla tai sisällä ja aiheuttaa sairauden tälle isäntä organismille.
Pehmeä vesi Vesi josta puuttuu liuenneet suolat.
Pelletti Tabletin muotoon puristettu kuivaruoka.
Peräevä Löytyy kalan vastapuolelta pyrstön läheisyydestä.
pH Veden pH ilmaisee kuinka paljon vetyioneja eli protoneita vesi sisältää. Puhdas vesi sisältää vetyionia (H+) ja hydroksidi-ionia (OH-) ja kun kumpiakin on yhtä paljon, neutralisoivat ne toisensa, joten pH on neutraali 7.  Jos vetyioneja eli protoneita on enemmän, tulee vedestä hapanta eli pH on alle 7.  Jos hydroksidi-ioneja on enemmän, on vesi tällöin emäksistä ja pH on yli 7.
Piilevä Yksisoluinen levä jolla on kovat sidoskuoret.
Piilevämaa Suodatinaine joka tehty piilevän fossiilisten jäämien jauheesta.
Pinta-ala Veden ala joka on kosketuksessa ilmakehän kanssa.
Pohjamateriaali Akvaarion pohjalla oleva aines esim. hiekka jonka päälle riuttarakennelma pystytetään.
Pohjasakka Jäteaineet jotka asettuvat akvaarion pohjalle Sitä kutsutaan myös nimellä detritus.
Polttiaiseläimet Eläinryhmä johon kuuluu meduusat, merivuokot ja korallien polyypit.
Polyyppieläimet Elävä eläin jonka kuolleet rangat muodostavat koralliriutat.
Purkuri Mikä tahansa aine joka auttaa vastustamaan tai ehkäisemään muutoksia  happamuustasapainossa.
Puskurointikyky Tarkoittaa veden kykyä pitää pH  vakaana silloin kun happoa tai emästä lisätään.
Pysyvä (veden) kovuus, mineraalihappokovuus Osa veden kovuudesta joka aiheutuu etupäässä sulfaateista eikä hiilihapon suoloista.

Q

R

Reaktori Suljettu säiliö joka normaalisti sijaitsee ala-altaan lähistöllä ja jonka avulla voidaan esim. lisätä veden kalsiumpitoisuutta (esim. kalkkireaktori tai kalkkivesireaktori).
Redoksi, hapetus-pelkistys Se on mitta  joka kertoo veden kyvyn sallia biologisten reaktioiden tapahtumisen ja se samalla kertoo veden laadusta. Redoksi voidaan mitata elekronisilla antureilla ja mitä suurempi arvo niin sitä parempi tulos.
Rintaevät Evät jotka sijaitsevat heti kiduskansien takana kalan molemmilla puolilla.
Risteytys Termi jolla kuvataan kahden eri kalalajin jälkeläistä.
RO Käänteisosmoosi. Prosessi jossa kaikki komponentit jotka muodostavat suoloja  ja muita molekyylejä poistetaan vedestä.

S

Selkärangattomat Tähän ryhmään kuuluvat nilviäiset, äyriäiset, madot, korallit.
Sienisuodatin Suodatin tyyppi joka omaa molemmat sekä mekaanisen että biologisen suoda­tuksen. Kun vesi kulkee suodattimen läpi, poistaa sieni hiukkaset. Sienen pinnalla kasvavat bakteerit poistavat myrkyllisiä aineita vedestä.
Siivilöijä Eliökunta joka siivilöi vedestä ravintoaineita kuten planktoneita, bakteereita tai detritusta.
Silikonitäyte Kumimainen itseliimautuva täyteaine jota käytetään akvaarioiden sauma-aineena ja liimaamaan lasiosat yhteen.  Voidaan käyttää myös riutta-akvaariossa liimaa­maan elävää kiveä yhteen.
Sinilevä, syanobakteeri Voi muodostaa laajoja värillisiä mattoja. On sinistä yhteytyspigmenttiä omaava bakteeriryhmä.
Sisäloinen Loinen joka elää ruumiin sisällä ja on usein jossakin sen määrätyssä osassa kuten suolistossa.
Sopeuttaminen Prosessi jossa valmistellaan täysikasvuisia kaloja kutua varten.
Stressitekijä Tekijät tai olosuhteet jotka aiheuttavat tressiä eliöstölle.
Strontium Hivenaine jota löytyy merivedestä jota korallit tarvitsevat kalkkikuorensa kasvattamiseen.
Suku Termi jota käytetään eliöstön luokitteluun. Ryhmitellään kalat samantyyppisiin  lajeihin.
Suodatin Laite jolla poistetaan ei toivottuja partikkeleita tai komponentteja akvaariovedestä. Löytyy biologisia, kemikaalisia ja mekaanisia suodattimia.
Suodatinaine Suodattimen sisältö joka poistaa orgaa­ni­sia jätteitä ja epäpuhtauksia akvaario­vedesestä.
Suodatus Prosessi jolla poistetaan orgaanisia jätteitä ja epäpuhtauksia akvaariovedestä mekaanisesti, kemialisesti tai biologisesti.
Suolalehtijalkainen
( Artemia salina )
Pieni katkarapu joka kasvaa vain 6 mm pituiseksi.  Niitä myydään ruoaksi kaloille mutta ei ole kovin ravintorikasta.
Suolapitoisuus Määrätty määrä suoloja vedessä.
Suolat Kemikaalisia  seoksia jotka muodostuvat negatiivisesti ja positiivisesti varautu­neista hiukkasista. Suola (yksikkömuo­dossa) usein tarkoittaa natriumkloridia.
Suomut Kalan ihoa peittävä suojakerros.
Suoturve Makean veden puolella käytettävä suodatinmateriaali jolla pehmennetään ja alennetaan akvaarioveden pH:ta.
Suuhautoja Kala joka hautoo ja suojelee kalanpoikasia pitämällä niitä suussaan.
Syanobakteeri, sinilevä Voi muodostaa laajoja värillisiä mattoja. On sinistä yhteytyspigmenttiä omaava bakteeriryhmä.
Symbioosi Ilmiö missä kaksi erilaista eliötä asuvat yhdessä vastavuoroisessa suhteessa. Molemmat eliöt antavat toisilleen ruokaa, suojaa tai jotakin selviytymiseen tarvitta­vaa. Hyvänä esimerkkinä on merivuokon ja vuokkokalan symbioosi.
Symbioottilevä Hyvin pienet levät jotka elävät symbioosissa joidenkin korallien, simpukoiden ja myös  joidenkin sienien kanssa. Ne saavat ravintoaineita isännältään ja toimivat vastavuoroisesti ravintolähteenä sille. Zooxanthellae antavat koralleille ja simpukoille niiden kirkkaan vihreän, keltaisen ja sinisen värin.
Sähkönjohtokyky Mittaa liuenneen suolan kokonaispitoisuuden. Kun suola liukenee veteen, se luovuttaa sähköisesti varautuneita ioneita ja nämä ionit johtavat sähköä.

T

Tehosuodatin Suodatin jonka lävitse virtaa suuri vesimäärä ja veden virtaus saadaan aikaan sähköisellä juoksupyörällä.
Territoriaalinen Käyttäytyminen jossa pidetään jokin alue hallinnassa ja ei lasketa muita tälle alueelle.
Territorio Alue jonka joku määrätty kala varaa itselleen ja pitää muut siltä loitolla.
Torvimato Putken muotoisia mutamatoja jotka ovat eräs kalojen hyvä ruokalähde.
Trooppinen Viittaa kaikkiin kaloihin ja eliöstöönn joka vaativat veden joka on normaalia huoneilmaa lämpimämpää.
Tuhkakivi Kalkkipitonen huokoinen kivi jossa jossa on paljon reikiä ja teräviä kulmia.
Tuntoelin (barbel) Viiksikarvan tyyppinen kasvu suun tyvessä joillakin kalalajeilla joilla ne paikantavat ruoan.
Tuntolonkerot Pitkät polttavat tuntolonkerot joita jotkut aggressiiviset kivikorallit käyttävät polttamaan muita lähellä olevia koralleja  jotta itse saavat riittävän suuren kasvualan.
Turvesuodatus Kemiallinen suodatustapa jota käytetään makeanveden akvaarioissa alentamaan sekä karbonaattikovuutta että veden pH:ta.
Turvotus Runsas nesteen kerääntyminen rumiin kudiksiin.
Typpi Väritön, mauton, hajuton , suhteellisen passiivinen kaksiatominen kaasu jota on 78% ilmakehässä.
Typpikierto Typpikierto kuvaa sitä kuinka jätteet hajotetaan bakteereiden avulla akvaariossa. Eläimien jätteet hajoavat myrkylliseksi ammoniakiksi (NH3). Ammoniakki hapettuu nitrosomonas bakteerin avulla nitriitiksi (NO2) joka hyvin myrkyllinen aine. Nitraattibakteeri hapettaa nitriitin nitraatiksi (NO3) joka on jo paljon vähemmän myrkyllinen.  Jotkut järjestelmät pystyvät viemään prosessin vieläkin pidemmälle käyttäen anaerobisia bakteereita (löytyy elävästä kivestä sekä syvästä hiekkapetistä) ja muuttamaan nitraatin harmittomaksi typpikaasuksi.
Typpipitoiset jätteet Typpikomponentit joita syntyy proteenien aineenvaihdunnasta.

U

Uimarakko Kaasua täynnä oleva pussi joka sijaitsee kalan vatsaontelossa.
Ulkoloinen Loinen jota elää ruumiin pinnalla.
Ulkosuodatin Suodatusjärjestelmä jossa on akvaarion ulkopuolinen kanisteri joka sisältää erilaisia  mekaanisia suodatusvälineitä. Vesi pumpataan akvaariosta suodattimeen pakottaen sen läpi ja sitten palautetaan takaisin akvaarioon.
Ultravioletti steriloimislaite (UV) Laite joka sterilisoi veden joka kulkee ultraviolettivalon ympärillä olevassa lasiputken läpi. Laite auttaa poistamaan bacteereita, loisia ja leväitiöitä akvaariovedestä. Laite ei sovi riutta-altaaseen koska se poistaa myös riutan toiminnalle hyödyllistä eliöstöä ja bakteereita.
Uppovaaka (hydrometri) Laite jolla mitataan veden tiheyttä tai ominaispainoa.  Olemassa on vedessä kelluvaa tyyppiä ja viisarimalli.

V,W

Vaahdolla erottelu Biologinen suodatustapa jolla poistetaan valkuaisainetta vedestä vaahdon avulla. Tätä suodatustapaa käytetään valkuaisainevaahdottimessa.
Valkaistuminen Tapahtuma jossa koralli menettää värikkään zooxanthellaen eli symbioottisen levänsä ja muuttuu valkoiseksi tai vaaleaksi.
Valkuaisainevaahdotin Ulkoinen suodatuslaite joka käyttää kuplia poistamaan typpirikkaita valkuaisaineita, rasvahappoja ja muita orgaanisia jätteitä.
Valojakso Aika jonka akvaarion valot ovat päällä.
Valutussuodatin Suodatustapa jossa vettä tiputetaan väliaineelle joka on alttiina ilman kanssa.  Ilma auttaa edistämään ammoniakkitypen hapettumista nitiittitypeksi tai nitraatti­typeksi. Suodatinväliaine tavallisesti sisäl­tää pieniä muovipalloja tai muovisuika­lei­ta.  Valutussuodatinta tosin ei enää käytetä juurikaan riutta-akvaarioissa.
Vastavirtasuodatus Prosessi jossa pumpataan vettä akvaarion pohjalla olevan hiekan alle ja sitä kautta biologisesti toimivan suodatuspetin läpi.
Vatsaevä Evä tai evät jotka sijaitsevat juuri ennen peräaukkoa kalan alapuolella.
Veden kiertonopeus Nopeus jolla vesi akvaariossa tai akvaarion ja ala-altaan välillä.  Riutta-akvaariossa suositellaan suurta kiertonopeutta.
Vedenvaihto Toiminto jossa vaihdetaan osa akvaarion vedestä tuoreeseella suolavedellä.
Vedenvirtaus Veden virtausnopeus litraa/tunnissa.
Venturi Erikoistyyppinen venttiili joka tuottaa ilma­kuplia vetämällä ilmaa paineen alai­seen vedenvirtaukseen. Venturiventtiileitä käy­tetään valkuaisainevaahdottimissa.
Viljelty (kalat) Akvaariossa kehitetty lajike tai muunnos kalasta. Näitä ei löydy luonnosta.

X

Y

Yhteyttäminen Prosessi jossa kasvit (riutta-akvaariossa levät ja korallien symbioottiset levät) käyttävät valoa ja hiilidioksidia tuottamaan rypälesokeria ruoakseen.
Ylikyllästyminen Aineen liukeneminen nesteeseen siten, että liukenemista tapahtuu enemmän kuin normaaleissa olososuhteissa eli erikoi­ses­sa lämpötila tai paineolosuhteissa.

Z

Zooksantelli
(Zooxanthellae)
Hyvin pienet levät jotka elävät symbioosissa joidenkin korallien, simpukoiden ja myös  joidenkin sienien kanssa. Ne saavat ravintoaineita isännältään ja toimivat vastavuoroisesti ravintolähteenä sille. Zooksantellit antavat koralleille ja simpukoille niiden kirkkaan vihreän, keltaisen ja sinisen värin.

Ä

   

Ö