Akklimaatio

 

Akklimaatio tarkoittaa eliöstön totuttamista uuteen elinympäristöön.  Kun esim. kala tuodaan kotiin, ei sitä noin vain voi pudottaa akvaarioon, koska kuljetuspussissa oleva vesi on varmasti erilaista kuin akvaariossa oleva vesi.  Seuraavat tekijät on otettava huomioon:

  • lämpötila

  • suolapitoisuus

  • pH

  • valo

Lämpötila

 

Suomen olosuhteet ovat sellaiset, että erityisesti talvella olisi oltava erillinen lämpöä pitävä kuljetuskassi/-laatikko, jolla hankittu kala, koralli tai vastaava kuljete­taan kotiin.  On pidettävä huolta siitä, ettei lämpötila pääse laskemaan liian alas.  Tarvittaessa on mukaan laitettava erillinen pussi tai pullo lämmintä vettä, joka ylläpitää lämpöä kuljetuskassissa.

Kotona kuljetuspussi laitetaan ensin ala-altaaseen tai pääakvaarioon kellumaan 15–30 minuutiksi, jotta kuljetuspussin lämpötila tasaantuisi vastaamaan akvaarioveden lämpötilaa. Tämä on ehdottomasti vähintä mikä pitää tehdä.  Tällainen akklimaatio voi normaalisti riittää kivikoralleille.  Sen jälkeen ne voidaan siirtää akvaarioon.

 

Suolapitoisuus ja pH

 

Kalat yleisesti kestävät suolapitoisuuden ja pH:n vaihteluita hyvin, mutta on eläimiä kuten meritähdet tai merisiilit, jotka ovat hyvin herkkiä kaikille veden ominai­suuksien vaihteluille. Mikäli huolellista ja riittävän hidasta totuttamista ei suoriteta, menehtyy kyseinen eläin.

Tällaisissa tapauksissa akklimaatio tapahtuu näin: kun lämpötilaero on tasaantunut, aletaan akvaariovettä lisätä kuljetuspussiin hitaasti pieniä määriä kerrallaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi käyttämällä ns. tippaletkua, jolla akvaariovettä saadaan lisättyä pussiin todella hitaasti tippa kerrallaan.  Esimerkiksi meritähtien totutusaika on neljä tuntia.  Siinä ajassa on kuljetuspussissa olevan veden määrän kaksinkertaistuttava.

Valo

 

Valon muutos on huomioitava erityisesti kivikorallien kohdalla.  Ne korallit, jotka pystyvät liikkumaan hyvin, voivat itse siirtyä sopivaan valoon. Sellaiset korallit, jotka eivät itse pysty liikkumaan, on sijoitettava siten, etteivät ne pala.  Liian voimakas valo on huomattavasti vaarallisempaa kuin heikko valo.  Voimakkaaseen valoon joutunut, mutta heikohkoon valoon tottunut kivikoralli saattaa menehtyä muutamassa tunnissa.  Jos ei tiedä millaiseen valoon uusi tulokas on tottunut, on turvallisempaa sijoittaa se ensin lähelle pohjaa heikompaan valoon.  Yleisenä neu­vo­na on annettu, että viikon oleskelu pohjan läheisyydessä on riittävä aika, jonka jälkeen uusi asukas voidaan siirtää suunnitellulle paikalleen.

 

Joidenkin eliöiden kohdalla on toimittava juuri oikealla tavalla, jotta se selviäisi kaupasta elävänä akvaarioon saakka.  Esimerkiksi sieniä ei saa nostaa vedestä lainkaan.  Jos ne joutuvat ilman kanssa kosketuksiin, pääsee ilmaa niiden huokoiseen solukkoon ja aiheuttaa kuoleman.  Sieni olisi totutettava siten, että kuljetuspussin vesi vastaa arvoiltaan akvaariovettä, jolloin pussi voidaan upottaa akvaarioon ja sieni nostaa pussista veden alla.  Normaalisti KULJETUSVETTÄ EI KOSKAAN SAA LAITTAA AKVAARIOON, mutta sienien kanssa on tehtävä poikkeus.

Toinen ongelmallinen esimerkki on mandariinikala, joka erittää itsestään myrkyllistä limaa kuljetusveteen. Jos kala on liian kauan kuljetuspussissa, se kuolee omaan myrkkyynsä.  Mandariinikala on parasta siirtää akvaarioon mahdollisimman pian.

 

Akklimaatioaikoja

 

Kaikissa tapauksissa oletetaan, että kuljetuspussin veden lämpötila on tasaantunut vastaamaan akvaarioveden lämpötilaa.

 

Kivikorallit1, pehmytkorallit ja kalat

Tunnin totutus. Pussiin lisätään n. 10 min välein 1/2 dl vettä.  Muista kuitenkin, että esim. mandariinikala on poikkeus.

Merivuokot, isot viuhkamadot Tiputusmenetelmällä totutusaika vähintään 2 tuntia.
Merisiilit, meritähdet, merimakkarat, kotilot ja simpukat Tiputusmenetelmällä totutusaika vähintään 4 tuntia.
 

1)  Eric Boreman – An "Insider's" Guide to Reef Aquaria


 

Seuraavassa kohdassa käsitellään ruokintaa.